Kontrolspørgsmål Trailer


BE Stor trailer - Kontrolspørgsmål

Disse ting er udenadslære, og du vil blive spurgt om nogle af disse ting til den praktiske prøve (køreprøven).

 1. Både bil og trailer skal være synet og godkendt til synsfri sammenkobling
 2. På både bil og trailers registreringsattest skal stå SYNSFRI SAMMENKOBLING
 3. Traileren må højest være 12 m
 4. Bilen må højest være 12 m
 5. Bil og trailer må tilsammen ikke overstige 18,75 m. (max 2 m. mellem bil og trailer)
 6. Bil eller trailers højde må ikke overstige 4 m
 7. Bil eller trailers bredde må ikke overstige 2,55 m
 8. Trailers bredde må højst overstige bilens bredde med 70 cm.(35cm.i hver side) dog max. 2,55
 9. Kuglen skal være Ø 50 mm
 • NB. Man skal ikke have BE kort, hvis trailerens totalvægt er på max.750 kg., selvom bilens totalvægt er på 3500 kg. man kan i det enkelte tilfælde køre med 4250 kg. uden BE kort.

Lovkrav:
Trailer på under 750 kg. Normalt ingen bremser.
Trailer på over 750 kg. til 3500 kg. skal have, driftsbremse (påløbsbremse) og parkeringsbremse (håndbremse).

Driftsbremsen: skal aktiveres ved normale bremsninger, skal virke på alle hjul, ved alle hastigheder og belægningsforhold, samt være udstyret med sikkerhedswire, der skal kunne aktivere påhængskøretøjets parkeringsbremse i tilfælde af brud på tilkoblingen.

Parkeringsbremsen: skal kunne holde traileren på min. 18%

Undersøgelse af bremser før du kører:

 • Parkeringsbremsen skal kunne blive stående til spændt , holde traileren på 18 % hældning.
 • Bilens parkeringsbremse skal kunne holde vogntoget på en 12% hældning.
 • Påløbsbremsens dele skal være hele og uden brud eller skævheder, kunne bevæge sig frit uden at hugge eller klemme.

Bremse prøver:

 • Kør med lav hastighed (10 - 20 km/t ) på P-plads eller lignende, foretag en almindelig bremsning. Når du holder stille, træk bilens parkeringsbremse, gå så ud og se efter at der forsat er afstand ved påløbsdelen, må ikke gå i bund, min 2 fingre, dette gøres ved at klemme på manchetten.
 • Med trailerens parkeringsbremse trukket forsøger du af køre frem, bremsevirkningen bør gøre kørsel umulig eller vanskelig.

 

Lovkrav: Chassis'et må ikke have skarpe kanter eller gennemtæringer. Bærende dele skal være hele og uden brud, gennemtæringer eller skævhed. Gennemtæringer ses/forekommer ofte ved svejsninger og gennemføringer.

Chassis og påbygning skal være boltet forsvarligt sammen, dette sikres ved at kontrollere at der ikke er løse eller tærede bolte.

Påbygningen skal være aflåst, hvilket betyder at presseninger eller låger ikke kan flagre eller springe op under kørsel.

Undersøgelse af Karosseriet og Bærende dele:

 • Ikke gennemtæringer eller skævhed i bærende dele
 • Ikke revner, svagheder i svejsninger eller samlinger
 • Ikke skarpe ting og kanter der kan skade andre
 • Ikke noget der hænger ned på kørebanen.
 • Ingen løse, eller manglende bolte og nitter

Affjedring og støddæmpere: Trailer over 750 kg skal være affjedret på alle hjul.

Dæk og fælge:

Lovkrav:

Samme type (radial eller diagonal, sommer, vinter), passe til fælgen. Der må ikke være skader eller buler på dækket og det må ikke være skævt slidt og have et mønster på mindst 1,6 mm.(kan kontrolleres ved slidindikatorer). Dækkenes samlede bæreevne skal MINDST svare til påhængskøretøjets tilladte akseltryk. Bæreevnen fremgår af mærkning på siden af dækket. Vær opmærksom på evt. rotationsretning.

Undersøgelse af dæk:

 • Se efter at der er min. 1,6 mm. mønster over hele dækket - se slidindikatorer.
 • Dæktryk efter instruktionsbogen.
 • Checke at dækket ikke er slidt på begge ydersider (tegn på for lavt dæktryk)
 • Checke at dækket ikke er slidt på midten (tegn på for højt dæktryk)
 • Dækkene må ikke blive unormalt varme (forkert dæktryk)
 • Hvis dækkene er slidt på en af siderne, tyder det på tæringer eller skævhed i bærende dele, eller en forskudt aksel.
 • Fælgen må ikke have skader eller være skæv.

 

Lovkrav:

Foran / fremad på Traileren:

Type Antal Farve Styrke Bemærkninger
Refleks 2 Hvid    
Positionslys 2 Hvid ses på 300 m Skal være der når bredden er over 1,6 m
Sidemarkeringslys 2 Hvid ses på 300 m Skal være der når bredden overstiger 2,1 m

Bag på Traileren:

Type Antal Farve Styrke Bemærkninger
Baglys 2 Røde ses på 300 m  
Nummerpl. lys Mindst 1 Hvid Skal kunne oplyse nummerpladen så dens kan læses på 20 meters afstand Mindst 1, gerne flere
Stoplys 2 Røde Skal kunne lyse væsentlig kraftigere  
Blinklys 2 Gule Skal kunne ses i stærkt sollys 60 til 120 blink i min, eller 1-2 gange i sec, såfremt det blinker unormalt hurtigt, er det tegn på sprunget pre eller stelforbindelse
Refleks 2 Røde   SKAL være trekantet - med spidsen opad
Markeringslys 2 Røde ses på 300 m Må først være der når bredden er over 1,8 m. og skal være der, når bredden er over 2,1 m

På siden Traileren:

Type Antal Farve Styrke Bemærkninger
Sidereflekser 1 pr. 3 m Gule ses på 300 m De yderste reflekser mÃ¥ max. sidde 1 m. inde fra enderne
Side Markeringslys 1 pr. 3 m Gule ses på 300 m Skal kun monteres når traileren er over 6 m

Undersøgelse af lygter og reflekser:

 • Se efter at ALLE lygter og reflekser er godkendte, virker og er hele og rene (ALLE lygter og reflekser skal kunne lyse).
 • Alle lygter i et par skal have samme farve og styrke.
 • Få en til at træde på bremsen, så du kan se efter om stoplyset er ok, du skal kontrollere blinklyset med bremsepedalen aktiveret

Sammenkobling:
Kontroller at eventuel aftageligt træk er i indgreb og forsvarligt låst. Kuglehoved og kugleskål skal passe sammen. Dette ses ved at indikatoren står i grøn, såfremt indikatoren står i gul, er det tegn på slidtage.
Unormal slidtage forekommer såfremt kugleskålen er fyldt med sand eller rust. Dette afhjælpes ved rengøring og smøring.
Hvis indikatoren står i rødt er sammenkoblingen ikke korrekt udført.

Lastsikring:
Du har pligt til at sikre dig at godset er korrekt og sikkert anbragt ved visuelt syn, åben traileren i den bagerste ende.

Vægt:
Du skal sikre dig at traileren ikke er overlæsset, og bevise hvilken vægt du kører med, dette gør du ved at fremvise den røde vejeseddel som ligger sammen med trailerens papirer.

Papirer:
Du skal kunne kontrollere bilen og trailerens papirer. Begge dele skal være synsfri.

Bilens krogvægt 1600 kg. - trailerens egenvægt 530 kg. giver en lovlig last på 1070 kg.